Informare Proiect: Achiziție Autobuze Electrice

 TITLUL PROIECTULUI Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de partener, proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, COD SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea […]

Continue Reading