Informare Proiect: Achiziție Autobuze Electrice

Social
 TITLUL PROIECTULUI

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de partener, proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, COD SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

        BENEFICIAR

Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de lider de parteneriat, Unitatea Administrativ Teritorială Alexandria, Unitatea Administrativ Teritorială Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, Unitatea Administrativ Teritorială Dr. Tr. Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Focșani și Unitatea Administrativ Teritorială Slobozia, conform Ordinului de finanţare nr. 4817/04.11.2019.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022

VALOARE PROIECT

Valoarea totală a proiectului este de 197,678,206.65 lei, din care:

  Valoare totală eligibilă: 170,318,206.65 lei, din care:

Ø  Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 144,770,475.65 lei;

Ø  Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 22.047.766,86 lei;

Ø  Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 3,499,964.14 lei;

  Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 27,360,000.00 lei.

Valoarea aferentă activităţilor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia este de 19,056,514.45 lei, din care:

  16,396,514.45 lei valoare totală eligibilă, din care:

Ø  13,937,037.28 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;

Ø  2,131,546.88 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;

Ø  327,930.29 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;2,660,000.00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile resedință de județ partenere (Partener de proiect 1 – mun. Slobozia, Partener de proiect 2 – mun. Focșani, Partener de proiect 3 – Mun. Drobeta Turnu Severin, Partener de proiect 4 – Mun. Alexandria, Partener de proiect 5 – Mun. Constanța, Partener de proiect 6 – Mun. Brăila) eficient, ecologic și modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

Ø  Prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice, cu zero emisii, fapt care conduce la eliminarea emisiilor de GES provenite din transportul public de pe rutele deservite de acestea;

Ø  Prin asigurarea de condiții superioare de transport, autovehicule cu planșeu jos (podea coborâtă), fără a avea trepte pe suprafața destinată pasagerilor în picioare, facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, dar și prin alte activități complementare aduse de fiecare municipiu prin proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, activități care vor conduce la creșterea atractivității transportului public de persoane în detrimentul transportului privat.

        OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral).

Autobuzele electrice vor fi autobuze nearticulate (solo) cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime permisă între 9,5 si 10,85 m), cu podea integral coborâtă. Vor avea o capacitate de transport de cel puțin 50 de pasageri (calculat la 8 persoane pe mp) dintre care cel puțin 24 pe scaune, vor avea un motor cu putere de cel puțin 120 kW, cu o autonomie de minim 60 km (suficientă pentru a parcurge trei curse dus-întors pe rutele din proiect în condițiile cele mai nefavorabile), însă limitată la o capacitate a bateriilor de cel mult 125 kWh. Acestea vor avea o baterie suplimentară (de backup), separată de sursa principală de energie si care va fi menținută permanent la un nivel maxim de încărcare, care să asigure o autonomie suplimentară de 10 km.

Municipiul Slobozia propune două rute de transport, ruta nr. 1 și respectiv ruta nr. 2, pentru care sunt oportune două SîR (stații de încărcare rapidă) la capătul stației (Piața Gării) și 7 SîL (stații de încărcare lentă) la depoul operatorului de transport.

Rutele pe care vor circula autobuzele sunt actualmente în operare:

– ruta 1: nr. stații de călători tur: 14, retur: 14, cu o lungime de 15,2 km, rută diametrală ce deservește gara, centrul, principalele cartiere de locuințe și cartierul Slobozia Nouă;

– ruta 2: nr. stații de călători tur: 12, retur: 11, cu o lungime de 11,6 km, rută diametrală ce deservește gara, centrul, principalele cartiere de locuințe și cartierul Bora.

REZULTATE

Ø  Rezultate așteptate generale

Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 1,551 tone CO2 echivalent pe an.

De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.733.855 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 182.257 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o rută, 7.490 pasageri pe zi).

Pentru Municipiul Slobozia – pentru cele 2 rute, reducerea emisiilor de GES (în CO2 echivalent) estimată va fi de 165 t CO2/an (129 t CO2/an ca urmare a schimbării propulsiei și 36 t CO2/an ca urmare a transferului modal), iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportați pe rute va fi de 323.492 pasageri/an.

Ø  Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului

Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

• 72 de autobuze cu lungimea de cca. 10 m cu capacitate de minim 50 pasageri, dintre care 7 autobuze electrice pentru Municipiul Slobozia, însoţite de un număr egal de stații de încărcare lentă (câte o stație pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze;• 19 stații de încărcare rapidă (cu putere de cel puțin 300 kW): 2 pentru Municipiul Slobozia, 5 pentru Municipiul Focșani, 1 pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin, 3 pentru Municipiul Alexandria, 5 pentru Municipiul Constanța și 3 pentru Municipiul Brăila.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook