Județul Ialomița: prezentare

Suprafața: 4.453 kmp; Numărul municipiilor și orașelor: 7, din care trei municipii: Slobozia,Urziceni și Fetești; Numărul comunelor: 59; Numărul satelor: 127. Județul Ialomița este situat în sud-estul României, la întorsura Dunării. Se învecinează cu județele Buzău și Brăila, la nord, Prahova, la nord-est, Constanța, la est, Călărași, la sud, și Ilfov, la vest. Suprafața țării […]

Continue Reading

Municipiul Urziceni

Municipiul Urziceni este situat în SE Câmpiei Săratei, la contactul cu Câmpia Bărăganului, la 60 m altitudine, pe stânga râului Ialomița, în zona de confluență cu râul Sărata, la 55 km NE de București și la 63 km NV de municipiul Slobozia, reședință de județ. Localitatea apare menționată ca așezare rurală, prima oară, la 23 […]

Continue Reading

Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia, reședința județului Ialomița, este situat în sud-estul României, în Câmpia Bărăganului, la 11-35 metri altitudine, pe malul stâng al râului Ialomița. Pe suprafața actualului oraș au fost descoperite vestigii neolitice care aparțin Culturii Boian (milen. IV î.Hr.). Întemeierea așezării pe aceste meleaguri se datorează unor motive comerciale, pe malurile Ialomiței întâlnindu-se două drumuri […]

Continue Reading

Municipiul Fetești

Municipiul Fetești este situat în județul Ialomița, în sud-estul României și în estul Câmpiei Bărăganului, pe stânga brațului Borcea al Dunării, la 55 km de municipiul reședință de județ, Slobozia. La nivel european, orașul se află pe cursul inferior al fluviului Dunărea, care formează, împreună cu Rinul și cu canalele pe care le completează, Dunăre-Main-Rin, […]

Continue Reading

Sărbătorim România, la datorie!

Cu ocazia Zilei Naţionale a Romȃniei, jandarmii ialomiţeni vor acţiona având ca principale misiuni menţinerea unui climat de siguranţă, prevenirea aglomerărilor sau a oricăror incidente şi deplasarea în condiţii de siguranţă a tuturor participanţilor. Pentru a evita producerea de evenimente nedorite, Jandarmeria Ialomiţa face participanţilor următoarele recomandări: – să se îmbrace corespunzător condiţiilor meteo anunţate […]

Continue Reading

Informare Proiect: Achiziție Autobuze Electrice

 TITLUL PROIECTULUI Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de partener, proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, COD SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea […]

Continue Reading